Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Naujienos


Klaipėdos rajono savivaldybė 2020 m. birželio 29 d. skelbia konkursą Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms

https://www.klaipedos-r.lt/index.php?3766727031


Dovilų pagrindinės mokyklos mokiniai apdovanoti „Kalbų Kengūros 2020“ ir vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis 2020“ diplomais

Norime pasidžiaugti „Kalbų Kengūros 2020“ dalyviais atstovavusiais Dovilų pagrindinę mokyklą šiais metais ir juos ruošusiomis mokytojomis Rasa Norkuviene (rusų k.) ir Ineta Galdikaite (anglų k.). Mūsų mokyklos mokiniai laimėjo tris Auksinės Kengūros diplomus: šeštokė Brigita Antanavičiūtė (rusų k.), penktokas Dovydas Prelgauskas (anglų k.) ir aštuntokas Antanas Jusčius (anglų k.). Dėkojame ir padėkos raštus gavusiems: penktokui Matui Žvaigždinui (anglų k.), šeštokei Gabrielei Taškūnaitei (rusų k.) ir septintokui Aron Gun (rusų k.).

Taip pat norime pasidžiaugti respubliniknio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 2020“ dalyviais, kurie šiais metais buvo apdovanoti išties dideliu skaičiumi diplomų už labai gerą vertimą. Diplomais už labai gerą vertimą iš anglų kalbos apdovanoti šie 5 klasės mokiniai: Oresta Andriekutė, Vytautas Arcišauskas, Tomas Banskis, Erika Gedvilaitė, Deimantė Navajauskaitė, Denisas Ruigys, Arminas Rusys ir Matas Žvaigždinas. Taip pat diplomais už labai gerą vertimą iš anglų kalbos apdovanoti buvo aštuntokai Neila Kažukauskaitė ir Robertas Holverda. Kiti dalyvavusieji gavo padėkos raštus. Šiame respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis 2020“ dalyvavo ir penki mokiniai, kurie vertė tekstus iš rusų kalbos: Kornelija Maskaliovaitė (7 kl.), Brigita Antanavičiūtė, Brilita Jurevičiūtė,  Akvilė Lauraitytė, Gabrielė Taškūnaitė (6 kl.). Visos mokinės buvo apdovanotos  diplomais už labai gerai atliktą vertimą iš rusų kalbos. Dėkojame jiems padėjusioms mokytojoms Inetai Galdikaitei ir Rasai Norkuvienei.


Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanijimai

Birželio 4 d. Valdovų rūmuose iškilmingai išdalyti septintieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Žmogaus teisių „Oskarais“ vadinami apdovanojimai įteikti labiausiai 2019 metais šioje srityje pasižymėjusiems asmenims bei organizacijoms. Dovilų pagrindinei mokyklai įteiktas ĮVEIKTOS KLIŪTIES APDOVANOJIMAS. Mokykla įvertinta už neišsenkamą energiją ir nuolatinių kliūčių įveikimą įtraukiant vaikus su negalia į bendrąjį ugdymą.

Dėkojame visai mokyklos bendruomenei už kliūčių įveikimą, pasitikėjimą ir buvimą kartu.Tarptautinė vaikų gynimo diena

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda skyrė įtraukiojo švietimo politikos ir vaikų lygių galimybių klausimams spręsti. 

Ryte vykusioje vaizdo konferencijoje su įtraukiojo ugdymo ekspertais bei vaikus su negalia auginančiais tėvais dalyvavo ir Dovilų mokyklos direktorius Arūnas Grimalis. Direktorius kalbėjo apie visuomenės požiūrį, mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikaciją, komandinio darbo iššūkius ir švietimo įstatymo pakeitimus.

Prezidentas pabrėžė, kad mokyklose privalome kurti aplinką, kuri suteiktų lygias galimybes kartu mokytis visiems vaikams – taip pat ir turintiems įvairių individualių poreikių dėl negalios. „Visų vaikų galimybės siekti visa ko gražiausio gyvenime yra ir privalo būti vienodos. Mano įsitikinimu, tai yra gerovės valstybės pamatinis principas“, – sakė šalies vadovas.


Dovilų pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų 1–10 klasių ugdymo procesas nuo 2020-06-01 iki 2020-06-18

 1-4 klasių mokslo metų pabaiga

1-4 klasių 2019-2020 m. m. ugdymo procesas baigiasi birželio 4 d.:

1. Iki 2020-05-29 išvedate II –ojo pusmečio rezultatus;

2. 2020-06-01 11.00 val . Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-4 klasių II – ojo pusmečio lankomumo , pažangumo analizės.

3. Nuo 2020-06-01 iki 2020-06-04 projektinė veikla.

4. Nuo 2020-06-02 iki 2020-06-04 1-4 klasių mokinių mokslo metų baigimo šventės:

1a, b klasės – birželio 2 d. 11.00 val.

2 klasė – birželio 3 d. 10.00 val.

3 a klasė – birželio 3 d. 11.00 val.

3 b klasė – birželio 2 d. 10.00 val.

4 a klasė – birželio 4 d. 10.00 val.

4 b klasė – birželio 4 d. 11.00 val.

5–10 klasių mokslo metų pabaiga

5-10 klasių 2019-2020 m. m. ugdymo procesas baigiasi birželio 18 d.:

1. 2020-06-01 iki 2020-06-05 pamokos pagal tvarkaraštį nuotoliniu būdu.

2. 2020-06-08 iki 2020-06-12 projektinė veikla, papildomi darbai.

3. 2020-06-12 10.00 val. Mokytojų tarybos posėdis dėl 5–10 klasių III trimestro ir metinės lankomumo ir pažangumo analizės.

4. Nuo 2020-06-15 iki 2020-06-18 mokslo metų baigimo šventės, pasiekimų-pažymėjimų įteikimai.

5 klasė – birželio 15 d. 10.00 val.  

6 ir 7 klasės – birželio 16 d. 10.00 val.

8 ir 9 klasės – birželio 17 d. 10.00 val.

10 klasė – birželio 18 d. 11.00 val.

Nuotolinių (vaizdo) pamokų tvarkaraštis nuo 2020-04-20 dienos

PAMOKŲ LAIKAS

  1. 8.00–8.45

  2. 9.00–9.45

  3. 10.00–10.45

  4. 11.00–11.45

  5. 12.00–12.45

  6. 13.00–13.45

  7. 14.00–14.45

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla priemonių planas  ir susitarimai dėl ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu būdu

GERB. MOKYTOJAI, TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) IR MOKINIAI

Artimiausiu metu mūsų laukia sudėtingas laikotarpis, bet visi nauji iššūkiai įveikiami, jeigu visi dirbsime kartu.  Linkiu visiems sėkmingos pradžios.

Informuojame, kad nuo 2020-03-30 d. ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Mokykloje bus taikomos nuotolinės mokymosi aplinkos: el. paštas („Mesenger“ ir „Skype“), TAMO el. dienynas ir EDUKA klasė.

Mokytojų ir mokinių, tėvų informavimui (skiriamos užduotys, teikiama žinių teorinė ar praktinė su kitais mokomaisiais dalykais susijusi informacija) bus naudojamas TAMO el. dienynas.

Mokytojai papildomai naudos ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas („Zoom“, „Edmodo“, „Bitdegree“, „Google for Education“ ir kt.).

Mokiniai ir mokytojai dirba pagal 2020 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-7 patvirtintą pamokų tvarkaraštį (jį galite rasti TAMO dienyne,  mokyklos tinklapyje dovilupm.lt), pamokų laikas nesikeičia.

Švietimo pagalbos specialistai (spec. pedagogas, soc. pedagogas, logopedas, psichologas ir mokytojų padėjėjai) specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagalbą teiks nuotoliniu būdu pagal patvirtintus ir su Jumis suderintus tvarkaraščius.

Specialistų kontaktiniai duomenys:

Kilus klausimams galite kreiptis mokyklos el.paštu dovilupm@gmail.com, telefonu 846444171 arba į mokyklos direktorių Arūną Grimalį el.paštu argrimalis@gmail.com, telefonu 865017618.

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS):

 • Neturintys Tamo.lt prisijungimo  duomenų  tėvai (globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į savo klasės vadovą arba elektroninio dienyno   TAMO   administratorę Daivą Vinciūnienę  elektroniniu paštu:  daivuks76@gmail.com

 • Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį paskirtas užduotis atlikti laiku. Pratinkite laikytis dienos rėžimo. Pasirūpinkite, kad jie sistemingai tęstų mokymosi veiklą, padėtų namų ruošoje ir turėtų pakankamai laiko aktyviems žaidimams, mėgstamai veiklai bei miegui

 • Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės vadovą žinute elektroniniame dienyne TAMO arba telefonu.

 • Padidėjus elektroninių patyčių grėsmei, užtikrinkite saugų vaikų mokymąsi/elgesį/bendravimą internete. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite mokyklos socialinę pedagogę Nijolę Pocienę elektroniniu paštu nijolegargzdai@gmail.com arba telefonu 861476132.

 • Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į mokyklos psichologę Vaidą Varnelytę elektroniniu paštu vaidagargzdai@gmail.com arba telefonu 861575114.

 • Domėkitės vaikų poreikiais ir emocine savijauta. Padėkite jiems jaustis saugiai (skirkite laiko išklausymui, apkabinimui, paguodai ar kitokiai paramai). Bendraudami su vaikais stenkitės būti ramūs, nepamirškite, kad jūsų elgesys ir reakcijos daro jiems poveikį. Kalbėkite su vaikais apie tai, kas vyksta, nepalikite jų nuošalyje. Sudarykite vaikui galimybę klausti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai atsakykite į visus klausimus. Prisiminkite, kad atsakymų vengimas gali padidinti jo nerimą.

 •  Saugokite savo šeimą, būkite kantrūs ir supratingi. Atminkite, kad pats geriausias mokymasis – tai tėvų pavyzdys. Todėl jūs turite parodyti, kaip jūs dirbate, planuojate laiką, atidedate malonią veiklą, planuojate rytdieną, ilsitės.

INFORMACIJA MOKINIAMS:

Jei neturi Tamo.lt prisijungimo duomenų, kreipkis į savo klasės vadovą arba elektroninio dienyno TAMO administratorių administratorę Daivą Vinciūnienę elektroniniu paštu:  daivuks76@gmail.com

 • Stebėk mokytojų, klasės vadovo nurodymus elektroniniame dienyne TAMO.

 • Susiplanuok mokymosi dienotvarkę.

 • Laikykis susitarimų su mokytojais ir stenkis nurodytas užduotis atlikti laiku.

 • Būk atsargus internete! Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkis į socialinę pedagogę.

 • Jeigu neramu ir nori pasikalbėti, kreipkis į mokyklos psichologę, socialinę pedagogę, klasės vadovą.

 • Prašyk draugo, mamos, tėčio, sesers, brolio pagalbos.

 • Išnaudok galimybę mokytis namuose.

 • Saugok sveikatą, būk atsakingas ir sąmoningas.


Vyriausybei imantis priemonių išvengti korona viruso plitimo Lietuvoje, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus įsakymu keičiamas mokinių pavasario atostogų laikas.

Mokiniai atostogauja nuo 2020 m. kovo 13 iki kovo 27 d. (įskaitytinai).

Mokyklos administracija


„Proto mūšis 2020“ 

Kovo 10 d. mokykloje vyko tradicinis, jau dešimtasis konkursas „Protų mūšis“. Šiais metais jis buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 30-ečiui. Pamėgtoje viktorinoje dalyvavo 6 mūsų mokyklos mokinių komandos nuo 5 iki 10 klasės, mokytojų komanda ir svečiai iš Ketvergių pagrindinės mokyklos.  Visi dalyviai gavo atminimo dovanėles, o trys, prizines vietas užėmusios komandos, apdovadotos diplomais.
Sveikiname pirmąją vietą  užėmusią Ketvergių pagrindinės mokyklos komandą.

 


Vasario 16-oji mokykloje

Reikia jais ir užaugti. Tęsdami valstybės atkūrimo darbą nepamirškime ir savo vidinės laisvės atkūrimo. Kurkime gėrį, grožį, švieskimės, tapkime oriais Lietuvos šeimininkais.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švęskime įsimintinai - visą savaitę:

Pirmadienis - 100 sakinių tėvynei (A. Simanauskienė)
                    Medžių alėja vėliavos rūbais (D. Vinciūnienė)

Antradienis - Lietuva Trispalvėj (D. Vinciūnienė)
                    Performansas „Trispalvė“ (R. Končiauskienė)
                    Tispalvės apyrankės (A. Triušytė-Norkienė)
                    Už performanso nuotraukas dėkojame Donatui Bielkauskui.

Trečiadienis - Stalo teniso turnyras, kuriose varžėsi 45 mokiniai! (T. Kojelis)

Ketvirtadienis - Puošiame mokyklą rankų darbo kamuoliukais (R. Končiauskienė)

Penktadienis - Šventinis rytas
                      Viktorina klasėse „Lietuva - tai aš, Lietuva - tai mes!“

 


Klaipėdos rajono mokinių Meninio skaitymo šventė-konkursas

Vasario 13 d. Gargždų Muzikos mokyklos salėje vyko nuostabi  Klaipėdos rajono mokinių Meninio skaitymo šventė-konkursas. Mūsų mokyklą joje atstovavo 7 klasės mokinys Valdas Kontrimas. Jis pasakojo G. Morkūno kūrinį „Kvėpuoti pamirštantys vaikai“. Ačiū lietuvių kalbos mokytojai Audronei Simanauskienei už pagalbą rengiantis konkursui.

Sveikiname mokinį užėmus III vietą ir linkime toliau puoselėti lietuvišką žodį.


Renginys „Mes – sveikuoliai Lietuvos“

Dovilų pagrindinėje mokykloje tęsiasi renginiai, skirti Lietuvos valstybės dienai paminėti. Trečiadienį aktyviai dalyvavo visi pradinių klasių mokiniai. Sveikatos priežiūros specialistė Rasa Žiūrienė, pradinių klasių mokytojos Irena Sireikienė ir Alma Krušinskienė organizavo renginį  „Mes – sveikuoliai Lietuvos“. Klasių mokiniai buvo suskirstyti į komandas. Sportininkų komanda rungėsi linksmosiose estafetėse. Kita klasės grupelė dalyvavo viktorinoje, kurioje demonstravo žinias apie sveiką gyvenseną. Trečioji klasės grupė atliko kolektyvinį darbą – spalvino Lietuvos vaizdą. Šį darbą pratęsdavo atėję vis kiti pradinukai.

 Pradinukai savo darbus Lietuvai skyrė ir kitomis savaitės dienomis. Jie rašė dailyraštį, pynė trispalves virveles, gamino trijų spalvų paukštelius. Šiandien dalyvaus viktorinoje apie Lietuvą.

                                     Irena Sireikienė

 


Stalo tenisas

Šiandien (vasario 3 d.) įvyko Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų stalo teniso varžybos, kuriose dalyvavo 3 mergaičių ir 5 berniukų komandos. Pirmąją vietą mergaičių tarpe, įveikusios Gargždų Minijos progimnazijos ir Vaivorykštės gimnazijos mokines iškovojo Dovilų pagrindinės mokyklos auklėtinės (Brilita Jurevičiūtė, Ieva Pliuškytė, Jogailė Paliulytė). Tarp berniukų vyko labai atkakli kova dėl pirmųjų trijų vietų. Doviliškiai rezultatu 3:1 įveikė Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinę mokyklą bei 3:2 (lemiamame susitikime laimėta 3:2, penktame sete 13:11) Gargždų Kranto pagrindinę mokyklą ir taip iškovojo pirmąją vietą. Komandos sudėtis: Kristupas Elvikis, Deividas Navajauskas, Ernestas Šideikis ir Modestas Jakaitis.

T. Kojelis


Kaimo mokyklų stalo teniso rajoninės varžybos

Dovilų pagrindinės mokyklos moksleiviai rajone stipriausi! Šiandien Doviluose įvyko kaimo mokyklų stalo teniso rajoninės varžybos. Mergaičių tarpe varžėsi 5 komandos. Abi Dovilų mergaičių komandos užėmė prizines vietas. Dovilų-2 komanda iškovojo antrąją vietą (nusileido tik Dovilų pirmajai komandai), o Dovilų-1 komanda tapo čempionėmis. Už pirmąją komandą žaidė: Brilita Jurevičiūtė, Ieva Pliuškytė, Jogailė Paliulytė, Brigita Antanavičiūtė, už antrąją komandą: Kornelija Maskaliovaitė, Gerda Holverda, Gabrielė Taškūnaitė. Vaikinų surininko rekordiškai daug - 8 komandos. Vaikinų tarpe Dovilų-2 komanda pusfinalyje po atkaklios kovos nusileido Judrėnų komandai, tačiau kovoje dėl trečios vietos nugalėjo mokinius iš Veiviržėnų ir iškovojo trečiąją vietą. Finale susitiko jau daug metų stalo tenise rajonų finaluose žaidžiantys priešininkai: Dovilai-1 - Judrėnai. Šį kartą Dovilų pirmosios komandos vaikinai buvo stipresni ir tapo čempionais. Pirmosios komandos sudėtis: Airidas Skirsgilas, Kristupas Elvikis, Deividas Valančius, Lukas Gurskas, antrosios komandos: Deividas Navajauskas, Ernestas Šideikis, Modestas Jakaitis. Iškovoję pirmąsias vietas gavome teisę dalyvauti tarpzoninėse stalo teniso varžybose Telšiuose vasario 7 dieną.

T. Kojelis


Šiaurės šalių literatūros savaitė

Lapkričio 11-14 dienomis mūsų mokykloje vyko „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.  Kaip ir kasmet, savaitės pradžioje uždegėme žvakę, kaip bendrystės su kitomis dalyvaujančiomis šalimis, simbolį. Visą šią savaitę vyresniesiems mokiniams buvo skaitomos ištraukos iš A.Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“. Už tai nuoširdžiai dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Audronei Simanauskienei. Mažesnieji skaitytojai pasakojimų klausėsi ir animacinius filmus žiūrėjo patogiai įsitaisę skaitykloje ar klasėse. Už tokią pamokėlę dėkojame ir 3b klasės mokytojai Viktorijai Jokubaitienei.

O už nuostabius sveikinimus bibliotekai ypač dėkoju 3b klasės mokiniams.

                                                  Bibliotekininkė Ramunė Repšienė


Lapkričio 16 d. Tarptautinė Tolerancijos diena

2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

 Klasių valandėlių metu kalbėjome kas yra tolerancija, kam ji reikalinga ir ar reikia toleruoti viską, kur yra tolerancijos ribos. Mokyklos kabinetų duris papuošėme švyturiais.

 


Šv. Martyno diena

Lapkričio 11 d. Dovilų pagrindinėje mokykloje buvo minima Šv. Martyno diena. Tai pasukutinė rudens šventė. Šią šventę organizavo 4 a ir b klasių mokiniai ir jų mokytojos I. Sireikienė ir D. Dromantė.

     Pradinukai prieš savaitę buvo gavę užduotį pasidaryti žibintus ir pažiūrėti inscenizaciją „Legenda apie Šv. Martyną“. Lapkričio 11-osios ryte visi pradinukai išėjo į mokyklos kiemą su šviečiančiais žibintais. Prieš tai jiems trumpai buvo primintos Šv. Martyno dienos tradicijos ir papročiai.  Vėliau grupelė ketvirtokų, apsirengusių piemenėliais, keliavo po pradinukų klases, kur vaidino trumpą inscenzaciją, kaip piemenėliai šaukdavo žiemą, žaisdavo žaidimus. Kita grupelė ketvirtokų keliavo su Šv. Martyno vaišėmis – meduoliais ir arbata.

    Šviečiančios žibintų ugnelės atnešė šviesos ir šilumos ne tik į ateinantį tamsųjį laikotarpį, bet ir į vaikų širdeles.

                      4a klasės mokytoja I. Sireikienė


Europos kalbų diena mokykloje

Rugsėjo 26 d. Europa mini Europos kalbų dieną. Tuo metu  valstybėse organizuojami renginiai siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms.

Kokia Europos kalbų diena buvo mūsų mokykloje? Mokiniai patarlėmis ir priežodžiais, mandagumo žodžiais, parašytais įvairiomis Europos kalbomis, puošė kabinetų duris, koridorių sienas, laiptinę. Vyresnių klasių mokiniai, kuriuos paruošė užsienio kalbų mokytojos Ineta, Aušra ir Rasa, anglų ir rusų kalba vedė linksmas mankštas pradinių klasių mokiniams.

Mokiniai džiaugėsi savo atliktais darbais bei vaikų emocijomis mankštų metu, o mokytojai – savo mokiniais ir pasklidusiais  po visą mokyklą gražiais žodžiais.

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą Europos kalbų dienos veikloje.

Rasa Norkuvienė


Diskusijų festivalis „Būtent“

Rugsėjo 6 d. jau trečią kartą surengtame diskusijų festivalyje „Būtent” tarp aktualių temų buvo ir švietimo klausimai. Čia kalbėta ir apie mokyklos kūrimą visiems. Diskusiją  „Negalią turintys vaikai nori ir gali dirbti kartu, bet kodėl to nenori mokyklos?” moderavęs žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius G. Sarafinas neslėpė nuostabos, kad mokyklas, į kurias integruojami neįgalūs vaikai, Lietuvoje galima suskaičiuoti ant pirštų.

Diskutuoti šia tema buvo pakviesti ir dalyvavo mūsų mokyklos direktorius Arūnas Grimalis bei specialioji pedagogė Svaja Venckienė.


 


7 klasės mokiniai mokslo metus pradėjo puikiai nusiteikę ir aplankė Taurų parką. Tai didžiausias nuotykių parkas Žemaitijoje, kurį įkūrė ekstremalaus sporto entuziastas A.Venckus. 

Mokiniai aplankė XI - XII a. stiliaus Lietuvos gynybinės pilies įtvirtinimus, kurių požemiuose įrengtas mini muziejus. Jame eksponuojama to meto lietuvių ir kryžiuočių artilerija bei IXX a. apylinkėse rasti objektai. 

Mokiniai kartu su auklėtoja keliavo 1 kilometrą 100 pojūčių pėdoms taku, išbandė jėgas laipiodami medžiais, čiuoždami nuo pilies kalno ir kultūringai papietavę restorane palinkėjo sau sėkmingo starto 7 klasėje. 

Klasės auklėtoja V.Jurgulienė


 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018