Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Naujienos


Klaipėdos rajono savivaldybė 2020 m. birželio 29 d. skelbia konkursą Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms

https://www.klaipedos-r.lt/index.php?3766727031


ATMINTINĖ TĖVAMS

Atvedant ir/ar pasiimant vaiką (-us)  tėvas (globėjas, rūpintojas) privalo1:

  • Dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones), kada tarp asmenų neišlaikomas 2 metrų atstumas;

  • Ugdymo įstaigoje vengti bet kokio kontakto su kitais asmenimis (nesibūriuoti klasėse ir koridoriuose);

  • Užtikrinti savo kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol, kol vaikas bus ugdymo įstaigoje;

  • Per pirmą rugsėjo savaitę turėti užpildytą ir pasirašytą deklaraciją  apie vaiko sveikatos būklę;

  • Gavus informacinį pranešimą iš ugdymo įstaigos apie vaiko sveikatos pablogėjimą, vaiką pasiimti per 1 val.;

  • Vaiko laukti ugdymo įstaigos nustatytose tam skirtose erdvėse ar vietose, lauko erdvėse;

  • Informuoti ugdymo įstaigos vadovą, arba ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos priežiūros specialistą apie vaikui ar jo šeimos nariams nustatytą COVID-19 ligą;

  • Nesilankyti ugdymo įstaigoje, jei yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

Rekomenduojame iškilusius klausimus, jei įmanoma, spręsti nuotoliniu būdu (telefonu ar el. paštu).

Draudžiama vesti vaikus, kuriems/kurie:

1. pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau);

2. turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

Nesilaikant draudimų vaikui bus neleista dalyvauti ugdymo procese.

________________


1 Parengta remiantis:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų

vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų

vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.
 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018