Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel./faks. 8-46 444171   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Darbuotojai


Mokykloje dirba 29 pedagogai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirba visų dalykų specialistai. Mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, tobulina dalykinę - pedagoginę kompetenciją.

Mokykloje yra: 11 mokytojų metodininkų; 9 vyr. mokytojai; 3 mokytojai.

Eil

Nr.

Vardas, pavardė

Įgytas išsilavinimas

Pareigos

Darbo krūvis, dėstomas dalykas, kokioje klasėje dėstoma

Įgyta kvalifikacinė kategorija

VADOVAI

1.

Arūnas Grimalis

Aukštasis,

VU, 1992 m.

Mokyklos direktorius

 

1 etatas

Istorijos vyr. mokytojas,

1999 m.

2.

Virginija Jurgulienė

Aukštasis,

ŠPI, 1989 ir

KU; 2002 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

1,39 etato, 

dėstomas dalykas: etika 5-10 klasėse

dėstomas dalykas: ekonomika 9 klasėje

Etikos vyr.mokytoja,

2002-12-13

 

DALYKŲ MOKYTOJAI

3.

Laima Jurevičienė

Aukštasis, ŠPI, 1975

Mokytoja

0,86 etato

dėstomas dalykas: matematika 6-10 klasėse

Matematikos mokytoja metodininkė,

2002-04-25.

4.

Ineta Galdikaitė

Aukštasis,

Anglia Ruskin, 2010

KU, 2005

Mokytoja

 

0,02 etato

dėstomas dalykas: anglų k. 5, 7-10 klasėse

Anglų k. vyr. mokytoja,

2015-06-10

5.

Rasa Norkuvienė

Aukštasis,

ŠPI, 1986

Mokytoja

0,77 etato

dėstomas dalykas: rusų k. 5-10 klasėse

Rusų k. vyr. mokytoja,         2007-06-13

6.

Rodema Končiauskienė

Aukštasis,

ŠU, 1990

Mokytoja

0,89 etato

dėstomas dalykas: technologijos 5–10 kl.

dėstomas dalykas: dailė 5–10 kl.

Dailės ir technologijų  mokytoja metodininkė

2011-06-15

7.

Audronė Simanauskienė

Aukštasis, VPU, 1996

Mokytoja

 

0,09 etato

dėstomas dalykas:  lietuvių k.

6–10 klasėse

Lietuvių k. mokytoja metodininkė,

2002-04-25

9.

Arūnas Šimkevičius

Aukštasis, ŠPI, 1983

Mokytojas

0,85 etato

dėstomas dalykas:  kūno kultūra 

 5–10 klasėse

Kūno kultūros mokytojas metodininkas,

2007-06-13.

10.

Daiva Vinciūnienė

Aukštasis,

ŠPI, 1998

KU, 2004

Mokytoja

0,8 etato

dėstomas dalykas: informacinės technologijos 5–10 klasėse,

dėstomas dalykas:  matematika 5 klasėje

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2011-06-15

11.

Rita Sabaliauskienė

Aukštasis, KU,1993

 

VPU,2004

Mokytoja

0,72 etato

dėstomas dalykas: gamta ir žmogus 5,6 klasėse,

dėstomas dalykas: žmogaus sauga 5,7,10 klasėse,

dėstomas dalykas:  geografija 6–10 kl.

Geografijos vyr. mokytoja,

2011-12-28

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1.

Alma Krušinskienė

 

Aukštasis,

ŠPI, 1990

Mokytoja

 

0,92 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 2a klasėje

Pradinių kl.

 mokytoja metodininkė,

2010-12-21

2.

Edita Jucienė

Aukštasis

ŠU, 1993

KU,2003

 

Mokytoja

 

0,98 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 4 klasėje

dėstomas dalykas: anglų kalba 4 klasėje

Pradinių kl. vyr. mokytoja,

1995-03-12

 

3.

Irena Sireikienė

Aukštasis,

ŠPI, 1987

Mokytoja

 

0,92 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 3a klasėje

Pradinių kl.

mokytoja, metodininkė

2015-06-10

4.

Daiva Dromantė

Aukštasis,

ŠPI, 1990;

KU, 1997

Mokytoja,

 

1,08 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 3b klasėje

dėstomas dalykas: lietuvių kalba 5 klasėje

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2011-11-29

 

5.

Aušra Triušytė

Aukštasis

KU 2013

Mokytoja

 

1,03 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 1 klasėje

dėstomas dalykas: anglų kalba 2b klasėje

Pradinių klasių mokytoja,

2013-08-27

 

6.

Lina Skurdenienė

Aukštasis,

KU 1994

KU 1997

Mokytoja

0,92 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 2b klasėje

 

 

Pradinių kl.

mokytoja metodininkė

2017-06-09

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

1.

Nijolė Pocienė

Aukštasis,

ŠPI 1983;

KU, 2004 m

Socialinė pedagogė

 

1 etatas

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė,

2010-12-21

3.

Rasa Norkuvienė

Aukštasis,

ŠPI, 1986

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

 

0,5 etato

Rusų k. vyr. mokytoja,    

2007-06-13

4.

Irena Sireikienė

Aukštasis,

ŠPI, 1987

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

0,5 etato

Pradinių kl.

mokytoja metodininkė

2015-06-10

5.

Ramunė Repšienė

Aukštasis,

VU, 2000

KU, 2005

Biblioteki-ninkė

0,75 etato

Filologijos magistro kvalifikacijos laipsnis

6.

Vaida Varnelytė

Aukštasis,

KU, 2006

KU, 2008

Psichologė

 

 

0,75 etato

 

 

Psichologijos magistras

Individualios psicho-logijos institutas

7.

Svaja Venckienė

Aukštasis,

KU 2001;

ŠU 2004

Spec. pedagogė

1,25 etato

Spec. pedagogė metodininkė,

2013-09-01

8.

Inga Norvaišienė

Aukštasis;

Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 2009

Mokytojo padėjėja

1 etatas

 

9.

Jūratė Triušienė

Spec.vidurinis

Šiaulių profesinė mokykla, 1987

Mokytojo padėjėja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

1 etatas

 

0,25 etato

 

10.

Virginija Tamulienė

Aukštasis neuniversiteti-nis, Klaipėdos socialinių mokslų kolegija, 2005 m.

Mokytojo padėjėja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

1 etatas

 

0,25 etato

 

 

 

 

 

 

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS PEDAGOGAI

1.

Gžegožas Krušinskis

Aukštasis,

KU, 1988

Mokytojas

0,76 etato

dėstomas dalykas: muzika 1–10 klasėse

 

Muzikos mokytojas metodininkas,

2007-06-13

2.

Vyda Urnikienė

Aukštasis,

ŠU, 1987

Kauno aukštesn. katech. mok., 1994

Mokytoja

0,17 etato

dėstomas dalykas: tikyba 3,4,5,7 klasėse

 

 

Tikybos vyr. mokytoja, 1995

3.

Romanas Rimkevičius

Aukštasis,

ŠU, 1998

Mokytojas

0,3 etato

dėstomas dalykas: fizika

7–10 klasėse

Fizikos 

mokytojas metodininkas

2005-12-30

4.

Inga Martišienė

Aukštasis,

VPU, 2005

Mokytoja

0,27 etato

dėstomas dalykas: chemija

8-10 klasėse

 

Mokytoja

 

5.

Sniegena Brazauskienė

Aukštasis,

VPU, 1990

Mokytoja

0,27 etato

dėstomas dalykas: biologija

7–10 klasėse

Biologijos vyr. mokytoja

1996-04-24

6.

Laima Uktverienė

Aukštasis,

VPU, 1999

Mokytoja

0,54 etato

dėstomas dalykas:  istorija 5–10 klasėse

dėstomas dalykas: pilietiškumo pagrindai 9–10 kl.

Istorijos mokytoja metodininkė,

2015-12-22

7.

Deimantė Auksorė

Aukštasis neuniversiteti-nis, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2010

Mokytoja

0,35 etato

dėstomas dalykas:  anglų k. 2-4, 6 klasėse

 

Mokytoja

 

8.

Laura Mineikienė

Aukštasis,

ŠU, 2013

Logopedė

0,5 etato

 

Logopedė

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018