Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel./faks. 8-46 444171   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Metodinė taryba


Virginija Jurgulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - metodinės tarybos kuratorė.

 

2018-2019 M.M. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Aušra Triušytė –  metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Alma Krušinskienė –  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Lina Skurdenienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irena Sireikienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Daiva Dromantė –  pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Edita Jucienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Deimantė Auksorė – pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja

 

2018-2019 M.M. DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ

Daiva Vinciūnienė - metodinės tarybos pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Nariai:

Audronė Simanauskienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė

Ineta Galdikaitė – anglų k.  vyr. mokytoja

Rasa Norkuvienė – rusų k. vyr. mokytoja

Laima Jurevičienė – matematikos mokytoja metodininkė

Sniegena Brazauskienė – biologijos vyr. mokytoja

Rita Sabaliauskienė – geografijos  ir žmogaus saugos vyr. mokytoja

Romanas Rimkevičius – fizikos mokytojas metodininkas

Inga Martišienė – chemijos mokytoja

Gžegožas Krušinskis – muzikos mokytojas metodininkas

Arūnas Šimkevičius – kūno kultūros mokytojas metodininkas

Rodema Končiauskienė – technologijų mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

Vyda Urnikienė – tikybos vyr. mokytoja

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018