Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35

LT-96222 Dovilai

Tel./faks. 8-46 444171

El.paštas dovilupm@gmail.com

 
 

 
   
 
 

 

 

 

   Mokytojai ir jų kvalifikacinė kategorija


Mokykloje dirba 29 pedagogai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirba visų dalykų specialistai. Mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, tobulina dalykinę - pedagoginę kompetenciją.

Mokykloje yra: 11 mokytojų metodininkų; 9 vyr. mokytojai; 3 mokytojai.

Tikyba
Vyda Urnikienė, vyresnioji mokytoja

Etika, ekonomika
Virginija Jurgulienė, vyresnioji mokytoja, 5 kl. auklėtoja

Lietuvių kalba
Audronė Simanauskienė, mokytoja metodininkė, 8 kl. auklėtoja

Zofija Girgždienė, vyresnioji mokytoja

Anglų kalba
Ineta Galdikaitė, vyresnioji mokytoja
Deimantė Auksorė, mokytoja

Rusų kalba
Rasa Norkuvienė, vyresnioji mokytoja, 9 kl. auklėtoja

Matematika
Laima Jurevičienė, mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos
Daiva Vinciūnienė, mokytoja metodininkė, 6 kl. auklėtoja

Istorija, pilietinis ugdymas
Laima Uktverienė, mokytoja metodininkė

Biologija
Sniegena Brazauskienė, vyresnioji mokytoja

Fizika
Romanas Rimkevičius, mokytojas metodininkas

Chemija
Inga Martišienė, mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga
Rita Sabaliauskienė, vyresnioji mokytoja, 10 kl. auklėtoja

Muzika
Gžegožas Krušinskis, mokytojas metodininkas

Dailė, technologijos
Rodema Končiauskienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė

Kūno kultūra
Arūnas Šimkevičius, mokytojas metodininkas

Pradinės klasės
Alma Krušinskienė, mokytoja metodininkė, 1a kl. mokytoja

Lina Skurdenienė, mokytoja metodininkė, 1b kl. mokytoja

Irena Sireikienė, mokytoja metodininkė, 2a kl. mokytoja

Daiva Dromantė, vyresnioji mokytoja, 2b kl. mokytoja

Edita Jucienė, vyresnioji mokytoja, 3 kl. mokytoja

Aušra Triušytė, mokytoja, 4 kl. mokytoja

 

Mokytojų pagalbininkės:

Virginija Tamulienė

Jūratė Triušienė

Inga Norvaišienė

Irena Jonikaitė

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla