Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35

LT-96222 Dovilai

Tel./faks. 8-46 444171

El. paštas dovilupm@zebra.lt

 
 

 
   
 
 

Apie mus

Bendruomenė

 

 

 

 

 

 

   Mokytojai ir jų kvalifikacinė kategorija


Mokykloje dirba 29 pedagogai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirba visų dalykų specialistai. Mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, tobulina dalykinę - pedagoginę kompetenciją.

Mokykloje yra: 10 mokytojai metodininkai; 15 vyr. mokytojai; 2 mokytojai.

Tikyba
Vyda Urnikienė, vyresnioji mokytoja

Etika, ekonomika
Virginija Jurgulienė, vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba
Audronė Simanauskienė, mokytoja metodininkė, 6 kl. auklėtoja
Zofija Girgždienė, vyresnioji mokytoja

Anglų kalba
Ineta Galdikaitė, vyresnioji mokytoja
Rima Konzerskytė, vyresnioji mokytoja, 5 kl. auklėtoja

Rusų kalba
Rasa Norkuvienė, vyresnioji mokytoja, 7 kl. auklėtoja

Matematika
Laima Jurevičienė, mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos
Daiva Vinciūnienė, mokytoja metodininkė, 10 kl. auklėtoja

Istorija, pilietinis ugdymas
Laima Uktverienė, vyresnioji mokytoja

Biologija
Sniegena Brazauskienė, vyresnioji mokytoja

Fizika
Eugenijus Sakalauskas, mokytojas metodininkas

Chemija
Lina Linartaitė, vyresnioji mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga
Rita Sabaliauskienė, vyresnioji mokytoja, 8 kl. auklėtoja

Muzika
Gžegožas Krušinskis, mokytojas metodininkas

Dailė, technologijos
Rodema Končiauskienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė

Kūno kultūra
Arūnas Šimkevičius, mokytojas metodininkas

Pradinės klasės
Edita Jucienė, vyresnioji mokytoja, 1 kl. mokytoja

Laura Kizalavičienė, mokytoja, 2a kl. mokytoja

Aušra Triušytė, mokytoja, 2b kl. mokytoja

Alma Krušinskienė, mokytoja metodininkė, 3 kl. mokytoja

Irena Sireikienė, mokytoja metodininkė, 4 kl. mokytoja
 

Mokytojų pagalbininkės:

Nijolė Pocienė

Ramunė Simanauskienė

Virginija Tamulienė

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla